Bepaling van het exploratiemodel van scherp genagelde, zwartgrijs gekleurde gevleugelden op basis van hun excretiegedrag

Voor diegenen die een doctoraat willen halen maar geen inspiratie hebben: bestel wat piepjonge vethanen, laat ze los in in uwen hof (verdeel ze in groepkes en zet er sommige vrij op de gazon, sommige in een hoek, andere in dichte struikbegroeing, etc) en karteer de locatie van hun kakskes.

(ze gaan zo wel nooit echt vet worden.)

Natuurfilosofie

In mijn vorige post heb ik enkele (mogelijke) oplossingen voorgesteld voor (deelaspecten van) het klimaatprobleem (beschouw ze als kladversies, ik doe dat ook ;-)). Die oplossingen waren zeker niet serieus, laat staan goed becijferd. dM3 heeft een sterk punt wat de verstedelijking betreft, en haalt daarmee heel goed de nuancering aan die nodig is bij het engineeren van oplossingen voor elk probleem. Een oplossing voor een deelaspect van het probleem draagt niet altijd bij tot de oplossing van het totale aspect. Trade-offs zullen altijd nodig zijn.

Trade-offs zijn lastig voor de publieke opinie die héél zwart-wit denkt. Ik durf soms te stellen dat de publieke opinie er gewoon te dom voor is (dom als in: “ze denken er niet aan om nuances te zien of te bedenken, laat staan te uiten”), maar misschien is dit té zwartgallig van me. De publieke opinie wordt hier ook niet in opgeleid. Leerkrachten op scholen zijn dikwijls zelf heel ongenuanceerd in het uiten van hun mening, dito voor ouders en al helemaal dito voor de mainstream pers. Het is vooral ook een kwestie van tijd maken om dingen te becijferen en te bedenken. En dat kan je niet op een half uur. (Zie in dit verband ook de nachtmerrie die het is om aan bruikbare data te komen, laat staan ze te interpreteren!)

Cijfers vinden, da’s voor technische besluiten. Maar filosofisch, daar heb ik nog niet veel over gehoord. Dikwijls doen we alsof de mens buiten de natuur staat. Om niet te zeggen “altijd”. En soms vraag ik me af: staan wij echt wel buiten de natuur? En mogen wij de natuur wel corrigeren als ze ons bestraft voor onze CO2 uitstoot? In welke mate gaan we de natuur nóg meer verkloten als we haar straf gaan corrigeren? Want dan hebben we niet één keer ingegrepen, maar twéé keer. Two wrongs don’t make a right…

The great pamphleteer

In New York zitten ze in een of andere alarmfase wegens A/H1N1 griep-dinges-epidemie (persbericht alhier, confirmation needed). Ze hebben daar tegenwoordig vaccins voor. Via Twitter ben ik op een Wired-artikel over de anti-vaccinatie-beweging in de VS gestoten. Een zeer interessant stuk over het aanwenden van angst om mensen te overtuigen (“uw kinderen worden autisten als ze vaccins krijgen!”), massa-marketing en de bij momenten machteloosheid van de wetenschap. De anti-vaccinatie-beweging heeft als “duivel” pediater en uitvinder van het RotaTeq vaccin Paul Offit gekozen. Het artikel is in feite één groot interview met Offit.
Deze quote, helemaal aan het einde van het interview, vond ik wel interessant:

In 19th-century England, he explains, Jenner’s smallpox vaccine was known to be effective. But despite the Compulsory Vaccination Act of 1853, many people still refused to take it, and thousands died unnecessarily. “That was the birth of the anti-vaccine movement,” he says, adding that then — as now — those at the forefront “were great at mass marketing. It was a print-oriented society. They were great pamphleteers. And by the 1890s, they had driven immunization rates down to the 20 percent range.”

Immediately, smallpox took off again in England and Wales, killing 1,455 in 1893. Ireland and Scotland, by contrast, “didn’t have any anti-vaccine movement and had very high immunization rates and very little incidence of smallpox disease and death,” he says, taking a breath. “You’d like to think we would learn.”

Soms, zeer soms, zou je echt wel “de geschiedenis herhaalt zichzelf” willen zeggen.

Denk maar aan wat er in Antwerpen is gebeurd i.v.m. de Oosterweelverbinding: Karel Vinck werd door Sp.a en Ademloos (met ex-reclameman, oprichter van VVL/BBDO en ex-baas van burgemeester Patrick Janssens Wim Van Hees voorop) afgeschilderd als ondemocratische duivel, en half Antwerpen ging kanker krijgen ten gevolge van veel meer fijn stof (alsof er opeens dubbel zoveel camions van Nederland naar Gent moesten, m.a.w. volgens mij ging dat fijn stof niet zo dramatisch vermeerderen; vergeet ook niet dat de oost-kant van de Antwerpse Ring al dwars door bewoond gebied gaat!).

Was ik ook maar een great pamphleteer…