Vlaamse politici zijn wereldvreemd

Vandaag dag 2 van de cursus ‘Europa’ (gegeven door Peter Bursens en Jana Deforche van de Universiteit van Antwerpen) die ik volg. Enkele frappante statistieken over hoe onze ambtenaren en parlementsleden omgaan met Europa:

Kennis

Ik weet voldoende over de Europese besluitvorming om mijn job naar behoren te doen.

Ambtenaren: 80% zei ja.

Parlementsleden: 55% zei ja.

Ik ervaar vaak dat ik te weinig kennis heb van het Europese besluitvormingsproces.

Ambtenaren: 37% zei ja.

Parlementsleden: 68% zei ja.

Ik zou een bijkomende opleiding over Europa kunnen gebruiken.

Ambtenaren: 82% zei ja.

Parlementsleden: 100% zei ja.

(sample size: 154 ambtenaren en 28 parlementsleden)

Bewustzijn

Ministers moeten soms gewezen worden op de onverenigbaarheid van hun beleidsvoorstellen met Europese regelgeving.

Ambtenaren en parlementsleden: 79% zei ja.

Ministers hebben weinig besef van de impact van Europese regelgeving op hun werk.

Ambtenaren en parlementsleden: 59%  zei ja.

(sample size: 169)

Europese reflex

In mijn departement/het parlement wordt er naast de binnenlandse aspecten van een beleidsprobleem ook rekening gehouden met de Europese aspecten.

Ambtenaren: 93% zei ja.

Parlementsleden: 76% zei ja.

Europese regelgeving is bij ons een prioriteit.

Ambtenaren: 85% zei ja.

Parlementsleden: 25% zei ja.

(sample size: 141 ambtenaren en 29 parlementsleden)