Valkyrie

Valkyrie (featuring Top Gun held Tom Cruise) is een kutfilm. Geen acht euro (aan de kassa) waard. Want het verfilmt een non-event, de acteurs hun prestraties mochten blijkbaar niet het niveau van Cruise z’n neerzetting overschrijden (en die was maar matig), en de film blijkt dan nog eens analoog in plaats van digitaal te zijn ook: die groene streep in’t midden van het scherm was NIET leuk!