Timeseries

Timeseries, Engels voor “tijdreeksen”, zijn informatief. Ge verzamelt tijdens een of andere periode wat data, en ge plot dat op een grafiekske. En dan krijg je bijvoorbeeld dit, een overzicht van het Gross Domestic Product (GDP), ofte het Bruto Nationaal Product (BNP):

BNP van België volgens The World Bank Group

BNP van België volgens The World Bank Group

Wat leren we hieruit? Tijdens de jaren ’90 is ons BNP quasi gelijk gebleven (200 miljard current US $). Tijdens de paarse regeringen is het BNP (meer dan) verdubbeld. (over wijzigingen van de schuldenlast spreek ik me nu niet uit)

Wat lees ik net (ja, met bijna twee weken vertraging) bij Kerygma? Dat de budgetten voor onderwijs van 6,9% in de jaren ’90 naar 5% vandaag is gegaan. Oh ramp!

Toch eventjes narekenen:

  1. 6,9% van 200 miljard current US $ is 13,8 miljard current US $.
  2. 5 % van 400 miljard current US $ is 20,0 miljard current US $.

Relatieve daling, maar een absolute stijging. Steve Stevaert zou “we kunnen nu meer met minder doen” zingen.

Maar voor de rest ga ik wel akkoord met wat Kerygma over het schoolleven in haar blogpost schrijft: de middelen moet goed ingezet worden (deftige opleiding van de leerkrachten, correcte verloning zodat de goede leerkrachten niet weglopen naar banken e.d., …)

PS: ik ben geen econoom. ’t Kan zijn dat ik een paar nuances in definities mis.

PPS: Kerygma geeft geen bron voor haar percentages. Bij de Studiedienst van de Vlaamse Regering vind ik ze alvast niet terug (daar spreken ze over 6% van het BNP in 2006)