De essentie van de case Emile

  1. Zieke Emile zit in de DRC te wachten op zijn dood in een death row.
  2. Senator Els Schelfhout (CD&V) is op bezoek in Congo en ziet Emile.
  3. Gans vertederd en aangedaan door Emile’s situatie gaat ze na wat ze kan doen om hem in België te krijgen en zodoende zijn levensverwachting drastisch te vermeerderen.
  4. Een jaar later krijgt Emile een humanitair visum.
  5. Toevallig vliegt er dan een Belgisch militair vliegtuig naar Kinshasa en terug naar Brussel.
  6. Minister van Landsverdediging Pieter De Crem is geen onmens en staat toe dat Emile die Airbus mee  op mag om naar België te komen.
  7. Emile gaat een schitterende toekomst tegemoet, want de adoptieprocedure zal opgestart worden.
  8. Happy ending, want een Belgisch politicus doet (eindelijk?) iets goeds (i.c. ne kleine van een vroegtijdige dood redden).

Helaas pindakaas, er wordt al vlug gevit over het gebruik van een militair vliegtuig (want een senator verdient toch wel genoeg zeker?), of over het voorbijsteken van adoptieprocedures (dewelke dus nog moeten opgestart worden).

PS: Als ge wilt meevliegen met Air Flahaut het Belgisch leger: de AML van 15 Wing is the place to be. Zie dat ge met een Embraer meekunt, die zijn het betrouwbaarst. De Airbussen staan dikwijls in panne, en de C-130H’s zijn nogal oncomfortabel en luidruchtig.