Lean & Mean

Ik was afgelopen weekend coach op een of ander startup related event in Antwerpen en heb daar toch enkele dingen vastgesteld die me wat verontrustten:

  1. De basis van de lean startup is dat ie zijn acties baseert op gevalideerde hypotheses. Als je ene hypothese geïnvalideerd wordt omdat je succes-criterium van 60% geïnteresseerden op de Meir niet behaald werd, maar je andere hypothese wel gevalideerd wordt omdat je succes-criterium van 20% geïnteresseerden op een gespecialiseerd forum wél behaald werd, dan schort er misschien iets met je statistisch vermogen. Back to school!
  2. Het zou misschien wel iets zijn om project management als vak in het middelbaar te introduceren.
  3. Dito voor een cursus storytelling. Begin met het probleem duidelijk te definiëren en daarna pas de oplossingen (of waarom iets niet een oplossing is). Niet omgekeerd. Handig voor de presentatie op je pitch. En blogposts al deze die duidelijk niet genoeg storytelling in zich hebben.
  4. Iets over mensen en te weinig zelfvertrouwen.
  5. Iets over mensen en te veel zelfvertrouwen.

Oh well. Gelukkig zijn er nog hoofddoeken en franstalige naamplaatjes waarover we ons kunnen verontwaardigen.

Timeseries

Timeseries, Engels voor “tijdreeksen”, zijn informatief. Ge verzamelt tijdens een of andere periode wat data, en ge plot dat op een grafiekske. En dan krijg je bijvoorbeeld dit, een overzicht van het Gross Domestic Product (GDP), ofte het Bruto Nationaal Product (BNP):

BNP van België volgens The World Bank Group

BNP van België volgens The World Bank Group

Wat leren we hieruit? Tijdens de jaren ’90 is ons BNP quasi gelijk gebleven (200 miljard current US $). Tijdens de paarse regeringen is het BNP (meer dan) verdubbeld. (over wijzigingen van de schuldenlast spreek ik me nu niet uit)

Wat lees ik net (ja, met bijna twee weken vertraging) bij Kerygma? Dat de budgetten voor onderwijs van 6,9% in de jaren ’90 naar 5% vandaag is gegaan. Oh ramp!

Toch eventjes narekenen:

  1. 6,9% van 200 miljard current US $ is 13,8 miljard current US $.
  2. 5 % van 400 miljard current US $ is 20,0 miljard current US $.

Relatieve daling, maar een absolute stijging. Steve Stevaert zou “we kunnen nu meer met minder doen” zingen.

Maar voor de rest ga ik wel akkoord met wat Kerygma over het schoolleven in haar blogpost schrijft: de middelen moet goed ingezet worden (deftige opleiding van de leerkrachten, correcte verloning zodat de goede leerkrachten niet weglopen naar banken e.d., …)

PS: ik ben geen econoom. ’t Kan zijn dat ik een paar nuances in definities mis.

PPS: Kerygma geeft geen bron voor haar percentages. Bij de Studiedienst van de Vlaamse Regering vind ik ze alvast niet terug (daar spreken ze over 6% van het BNP in 2006)