Getrouwheidspremie

We lezen op de productpagina van een spaarrekening van een random bank:

aangevuld met een getrouwheidspremie van 1,50% per jaar voor alle bedragen die een jaar op uw rekening blijven staan.

Om een of andere reden lijkt dit product ons interessant, en we versluizen ons spaargeld op 7 januari 2011 naar deze random bank.

Het bedrag staat er dus op 7 januari 2012 een jaar op. Dan is de vraag: wanneer worden de intresten gestort? Het antwoord:

De intresten op de spaarrekening worden eind december / begin januari berekend. Het bedrag aan verworven intresten wordt gestort met valuta 1 januari van het jaar volgend op datgene waarin ze verworven werden. Dit intrestbedrag kunt u terugvinden op uw rekeninguittreksels en eveneens via Online Banking.

Aangezien de intresten pas op 7 januari 2012 verworven werden, zullen ze pas op 1 januari 2013 gestort worden.

Vraag van de dag: verliest ge dan een jaar aan intresten door van bank te veranderen? Of misschien beter gesteld: moet ge dan een jaar langer wachten vooraleer ge die hogere intrest ziet?

My guess: van 7 januari 2012 tot eind december 2012 staat uw geld er nog, en dat levert ook intresten op. Dus op 1 januari 2013 krijgt ge zo goed als dubbele intrest.

Intresten van spaarrekeningen & de huidige trends

Er werd mij zonet duidelijk gemaakt dat de intresten op een spaarboekje (nog meer) gaan dalen. Het kan dan misschien wel interessant zijn om een deel van het spaargeld te beleggen in een product dat met vaste rente werkt.

Mogelijke intrest-daling (spaarboekjes) vs vaste intrest (kasbons, ...).

Mogelijke intrest-daling (spaarboekjes) vs vaste intrest (kasbons, ...).

Aangezien ik er nouga-bollen van ken, worden tips in de comments enorm geapprecieerd!