Feedback & input

1. Application of EU legislation in the field of air passenger rights

De Europese Commissie zoekt uw mening over de implementatie van Europese regelgeving betreffende luchtvaartpassagiers. Om te zien of luchtvaartmaatschappijen u niet in’t zak blijven zetten. Doen!

2. Intelligente en Innovatieve Transportsystemen (ITS)

Het Instituut voor Samenleving en Technologie (IST) van het Vlaams Parlement laat momenteel een studieopdracht uitvoeren over Intelligente en Innovatieve TransportSystemen (ITS) door TRITEL en Technum (Resource Analysis). Intelligente Transport Systemen zijn technologische hulpmiddelen om het verkeer en transport optimaler, veiliger en beter gepland te doen verlopen. Voorbeelden van ITS zijn gekende toepassingen als navigatiesystemen (GPS) en digitale borden langs de weg waarop verkeersinformatie gegeven wordt, maar ook minder gekende toepassingen zoals bv. technologie die zorgt voor zelfsturing van voertuigen.

Het Instituut voor Samenleving en Technologie wil aan het Vlaams Parlement gespreksstof aanreiken voor een discussie over het in gebruik nemen van dergelijke technologie in Vlaanderen. Daarbij wil men niet enkel de stem horen van experten, maar ook deze van de uiteindelijke gebruiker van deze technologie: de burger.

Daarom  wordt er momenteel een burgerpanel samengesteld. Dit panel zal gedurende 3 samenkomsten in de periode januari-februari 2010 informatie krijgen over ITS en de verschillende aspecten die verbonden zijn aan de ingebruikname van ITS bespreken. Op basis daarvan wordt een rapport opgemaakt met aanbevelingen dat overgemaakt worden aan het Vlaams Parlement.

Meer informatie over het onderzoek en de rol van het burgerpanel kan het volgend document teruggevonden worden: Burgerpanel Intelligente Transportsystemen.

Bent u geïnteresseerd om deel uit te maken van dit panel? Stuur dan een e-mail naar wve@resource.be met vermelding van naam en contactgegevens. U zal vervolgens in de komende weken gecontacteerd worden voor verdere informatie.

Openheid bij de overheid

Het laatste jaar is er in het buitenland een interessante beweging begonnen. Een beweging die meer openheid wil van de overheid (zoals de Open Government Working Group), die meer vrije toegang wil tot allerhande data(-sets) van de overheid. In de VS is er, op initiatief van Barack Obama, Data.gov. In Nederland heb je onder andere Hack de Overheid en bij uitbreiding ook Ambtenaar 2.0. In het Verenigd Koninkrijk is men ook bezig aan het open maken van data. Men maakt er blijkbaar gebruik van het internationale Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN), een project van de Open Knowledge Foundation.

Op vlak van de Europese Unie is er The Open Declaration, een tekst geschreven door enkele Europeanen die aandringen op een vernieuwing van de “public sector”:

The needs of today’s society are too complex to be met by government alone. While traditional government policies sought to automate public services and encourage self-service, the biggest impact of the web will be in improving services through collaboration, transparency and knowledge-sharing.

Europe should grasp this opportunity and rebuild the relationship between citizens and the state by opening up public institutions and by empowering citizens to take a more active role in public services.

As citizens, we want full insight into all the activities undertaken on our behalf. We want to be able to contribute to public policies as they are developed, implemented, and reviewed. We want to be actively involved in designing and providing public services with extensive scope to contribute our views and with more and more decisions in our hands. We want the whole spectrum of government information from draft legislation to budget data to be easy for citizens to access, understand, reuse, and remix. This is not because we want to reduce government’s role, but because open collaboration will make public services better and improve the quality of decision-making.

Deze tekst werd geschreven in het kader van de Raad Van Europa die in november bij elkaar komt, en het beleid op vlak van e-government voor de komende drie jaar zal bepalen. Uw taak: de declaratie lezen en goedkeuren!

In België is deze beweging minder aanwezig. Op CKAN vindt je voor “belgium” maar enkele data-sets, in PDF (dus niet zozeer machine-readable). En niet alle data-sets hebben een open licentie. Het waarom daarvan ontgaat me toch een beetje.

Er is hier ook een Open Source User Group for Public Servants, maar die heeft mijn inziens een verkeerde URL gekozen. De site gaat niet zozeer over een open overheid, maar wel over het gebruik van Free/Libre Open Source Software binnen die overheid. Dit is ook aan te moedigen, maar men zal snel vervallen in een religieuze discussie.

Maar waarom zou men open informatie willen van zijn overheid? Bijvoorbeeld om ons eigen leven makkelijker te maken! Recent werd nog een iPhone applicatie die toeliet om treinritten met de NMBS te plannen verwijderd uit de Apple App Store. In Londen is er bijvoorbeeld Nearest Tube, een iPhone applicatie die met behulp van augmented reality de dichtstbijzijnde metro-stations toont.

Een voorbeeldje dat we kunnen catalogeren onder de noemer “nice try” is de mobile mapping data en de verkeersbordendatabank. Als je die mobile mapping data dan wil bekijken in de Google Maps mash-up, dan krijg je geen verkeersbord te zien… Oplossing: maak die mobile mapping data toegankelijk in JSON of XML-formaat, en laat “het volk” betere (of überhaupt werkende) interfaces maken.

Besluit: onze overheid stelt wel data beschikbaar, maar

  1. niet altijd in machine-readable form (FFS, een PDF?) en
  2. niet altijd in een geschikte licentie (dikwijls ligt dit aan het feit dat privé-firma’s meegewerkt hebben aan projecten, en de overheid zich heeft laten ringeloren in het contract met die firma’s).

PS: de site van Het Staatsblad mag ook wel eens geüpdate worden.

PPS: liefste Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (check it out, gewestplannen en al!), hou in godsnaam op met dode links (alhier gevonden)!

PPPS: openheid hoeft niet alleen bij de overheid, ook bij privé-firma’s kan dit handig zijn. Bijvoorbeeld coördinaten van bankautomaten. Handig als je in een vreemde stad of gemeente bent!

Moeilijk

In de Jobat van afgelopen weekend stond er een tamelijk interessant interview met Peter Samyn, hoofd Personeel en Organisatie van de FOD Volksgezondheid (en ook HR-manager van het jaar 2009). Het ging over de besparing van 125 miljoen euro op de personeelskosten bij de overheid en het verhogen van de efficiëntie. Ik ga enkele passages citeren, voer tot nadenken voor jullie…

Het huidig probleem van de overheid is ontstaan in de jaren 70 en een eerste stap naar betere efficiëntie:

In de jaren ’70 heeft men massaal werklozen gedropt in de administratie onder het motto ‘hou ze nuttig bezig’. Een organisatie zoekt dan ook manieren om dat te doen. Nu opeens efficiënter werken, doe je niet zomaar door de budgetten te verlagen. Je moet nadenken hoe de processen efficiënter te maken, personeel polyvalenter maken, … Investeren in personeel en organisatie lijkt mij de grootste prioriteit. Daarnaast moeten we zoeken naar shared services [diensten die in elke FOD zijn centraliseren in één aparte dienst voor alle FOD’s] en outsourcing.

Ik ben geen fan van outsourcing. Projecten moeten uitgevoerd worden door mensen die geen kennis hebben van de business, wat dus resulteert in slechte resultaten. Verder is outsourcing nogal duur: een consultant kost al gauw 500 euro bruto per dag (da’s 10.000 euro per maand!).

Over het gebrek aan integratie:

De verdienste daarvan [Copernicus] was dat het een geïntegreerd plan was. De kerntaken van de overheid, de rol van de politiek tegenover de administratie, de hele beheerscyclus, … Dat werd allemaal in vraag gesteld. Dat geïntegreerde is nu volledig zoek. De regering neemt initiatieven zonder de consequenties, het grote geheel te bekijken. De logica is puur budgettair gericht. Dat debat mis ik trouwens niet alleen op federaal vlak, maar ook op het niveau van de gewesten en gemeenschappen. Gebeurt er geen dubbel werk? Die vraag wordt nauwelijks gesteld.

Dit is een zeer terechte vraag. Het is ook niet evident om “dubbel” werk te vermijden hoor. Elke werkgever heeft bijvoorbeeld andere regels om zijn personeelsbestand te beheren…

Sowieso iets om bij stil te staan. De rol van de overheid is iets wat permanent ter discussie staat. Ik zal er dus geregeld een stukje van toelichten.