9 oplossingen voor het klimaatprobleem

Hier ging een introductietekst komen, but let’s cut that crap already! Negen (al dan niet te combineren) oplossingen voor het klimaatprobleem:

1. Stop met het klimaatprobleem te beschouwen als een probleem.

Geniale struisvogelpolitiek.

2. Stop met energiecentrales die dagelijks enorme hoeveelheden CO2 uitstoten.

Enkel nog een mengeling van kerncentrales, zonnepanelen, windmolens (op land zodat we veel minder CO2 hoeven uit te stoten voor onderhoud) en waterkrachtcentrales.

Opgepast: kerncentrales en zonnepanelen zijn ook maar korte-termijn oplossingen. Voor kerncentrales heb je uranium nodig (eindig, en kost ook moeite om dat opgewaardeerd te krijgen, gelukkig zijn de 4G centrales in staat om het afval van de vorige centrales te gebruiken: recyclage FTW!). Het afval van kerncentrales mag dan wel gevaarlijk lijken, het is tenminste beheersbaar.

Zonnepanelen bevatten halfgeleiders (Silicium, Germanium enzo), en de productie daarvan is afhankelijk van zeer CO2-intensieve processen (zand moet bijvoorbeeld enorm gezuiverd worden vooraleer er Si uit kan komen).

Daarbovenop zijn zonnepanelen niet overal even efficiënt. Zo zou het beter zijn om ze zuidelijker te plaatsen (denk de mediterrane regio, of zelfs Noord-Afrika), maar dan moet men die energie natuurlijk tot bij ons krijgen. Helaas verlies je energie als je ze transporteert (en die verliezen zijn niet te onderschatten). Dit kan tegengegaan worden door onderweg opwaarderingstations te plaatsen, maar dat opwaarderen kost ook weer energie…

Technische oplossingen zijn moeilijk. Te moeilijk (nou ja) voor de gemiddelde journalist om op een uurtje of twee er een degelijke tekst over te schrijven. Te moeilijk (nou ja) voor de gemiddelde mens om te begrijpen.

Een voorbeeldje:

Een kerncentrale van 1000 MW produceert 1 kubieke meter kernafval per jaar (ruwweg een frigo). Een klassieke energiecentrale van 1000 MW produceert per jaar 6 à 7 miljoen ton CO2 (rechtstreeks in de lucht!). Vergelijk dat maar eens… Waarom er geen lobby is tegen die klassieke energiecentrales, ik vraag het mij al vier jaar af!

Nog eentje: volgens het CIA World Factbook heeft België in 2007 82 miljard kWh electriciteit geproduceerd, en 85 miljard kWh verbruikt! We hebben dus energie geïmporteerd! Let trouwens op de eenheden, kWh is een eenheid voor energie, kW is een eenheid voor vermogen (energie per tijdseenheid)…

Of geraak aan de grafieken en cijfers in deze PDF maar eens uit!

3. Belasting op massa.

Grote en dikke mensen wegen meer, en produceren als dusdanig ook meer CO2 en methaan.

4. Iedereen terug zijn eigen hof.

Lokale voedselproductie. Misschien moeten we de verstedelijking ook een halt toeroepen? De logistieke nachtmerrie om vers voedsel naar een stad te brengen valt niet te onderschatten.

5. Minder lokaal-kouwelijke vrouwen.

Alhoewel vrouwen in staat zijn om elke man het warm te doen krijgen, komt dit dikwijls doordat ze de verwarming 2°C warmer zetten dan nodig. De gevolgen hiervan zijn niet alleen lokaal een probleem.

6. Meer lokaal-hete vrouwen.

Liefst geleverd via de Stevaert-doctrine: gratis! En liefst ook zonder paperassen.

7. Geboortebeperking.

Meer mensen betekent meer CO2 en methaan. Meer mensen betekent ook: meer voedsel nodig, meer logistiek nodig om dat voedsel bij die mensen te krijgen, meer energie nodig om die mensen bezig te houden. Not good. Na jaren gehoongelach met en haha-vingerwijzing naar de Chinezen hun 1-kleine-per-koppel is dit misschien wel de meest optimale oplossing voor het klimaatprobleem. Nee, ik beweer niet dat je minder op elkander moet kruipen. Wel dat ge minder kleine mannetjes en vrouwtjes moet produceren.

8. Back to the basics.

Ga wonen waar uw werk is. Vroeger had iedereen zijn bezigheid door zelf zijn eten te maken, nu moet men kilometers verder zijn brood gaan verdienen. Beperk deze afstand, ga met de fiets (en krijg er geld voor) of te voet.

Dit klinkt simpeler dan het is. Zo wou ik vandaag met de fiets naar het werk gaan, maar door een fucked up bioritme was ik te laat wakker om nog op tijd op het werk te geraken (oplossingen daarvoor: minder lang uitgaan, een betere wekker kopen (ne kleine?), flexibelere werkuren, …).

9. Betere isolatie van huizen.

De (Vlaamse) overheid had haar subsidies voor zonnepanelen moeten investeren in een betere isolatie van gebouwen. Op die manier kon men tijd winnen, en pas over enkele jaren het installeren van (tegen dan veel rendabelere) zonnepanelen aanmoedigen. Nu zit men voor 20 jaar vast aan minder efficiënte zonnepanelen.

Don’t hope. Think. And act.