Feedback & input

1. Application of EU legislation in the field of air passenger rights

De Europese Commissie zoekt uw mening over de implementatie van Europese regelgeving betreffende luchtvaartpassagiers. Om te zien of luchtvaartmaatschappijen u niet in’t zak blijven zetten. Doen!

2. Intelligente en Innovatieve Transportsystemen (ITS)

Het Instituut voor Samenleving en Technologie (IST) van het Vlaams Parlement laat momenteel een studieopdracht uitvoeren over Intelligente en Innovatieve TransportSystemen (ITS) door TRITEL en Technum (Resource Analysis). Intelligente Transport Systemen zijn technologische hulpmiddelen om het verkeer en transport optimaler, veiliger en beter gepland te doen verlopen. Voorbeelden van ITS zijn gekende toepassingen als navigatiesystemen (GPS) en digitale borden langs de weg waarop verkeersinformatie gegeven wordt, maar ook minder gekende toepassingen zoals bv. technologie die zorgt voor zelfsturing van voertuigen.

Het Instituut voor Samenleving en Technologie wil aan het Vlaams Parlement gespreksstof aanreiken voor een discussie over het in gebruik nemen van dergelijke technologie in Vlaanderen. Daarbij wil men niet enkel de stem horen van experten, maar ook deze van de uiteindelijke gebruiker van deze technologie: de burger.

Daarom  wordt er momenteel een burgerpanel samengesteld. Dit panel zal gedurende 3 samenkomsten in de periode januari-februari 2010 informatie krijgen over ITS en de verschillende aspecten die verbonden zijn aan de ingebruikname van ITS bespreken. Op basis daarvan wordt een rapport opgemaakt met aanbevelingen dat overgemaakt worden aan het Vlaams Parlement.

Meer informatie over het onderzoek en de rol van het burgerpanel kan het volgend document teruggevonden worden: Burgerpanel Intelligente Transportsystemen.

Bent u geïnteresseerd om deel uit te maken van dit panel? Stuur dan een e-mail naar wve@resource.be met vermelding van naam en contactgegevens. U zal vervolgens in de komende weken gecontacteerd worden voor verdere informatie.