Prof R. Van Cauterenleerstoel

Het was deze namiddag de Professor R. Van Cauterenleerstoel aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen van de K.U. Leuven. Professor Van Cauteren was een maatschappelijk geëngageerd thermotechnisch ingenieur, wat hem o.a. deze leerstoel opleverde. Ik vermoed dat het ondertussen de 41ste jaargang is. Voor mij was het de eerste keer dat ik er aanwezig was.

Maken ingenieurs het verschil? - Prof. R. Van Cauterenleerstoel

Het onderwerp was “Maken ingenieurs het verschil? De rol van de ingenieur in de maatschappij.” Het programma vind je alhier.

De algemene teneur was dat de ingenieur een vergane glorie was. Vroeger, in de negentiende eeuw, waren de ingenieurs (staatsingenieurs en nadien de burgerlijk ingenieurs die de spoorwegen en mijnen aanlegden e.d.) de ondernemers van de maatschappij. Ze hadden ook een maatschappelijk engagement. In Duitsland bijvoorbeeld hadden hun werknemers een pensioenfonds, een ziekteverzekering avant la lettre, … Ze zaten toen ook meer in de politiek. Tussen 1831 en 1885 zaten er 37 ingenieurs in de Belgische Kamer en  Senaat (30 liberalen, 6 katholieken en 1 onafhankelijke die eigenlijk een halve katholiek was). Nu mogen we al blij zijn (nu ja, meningen verschillen natuurlijk) als je er 5 vindt.

Misschien dat ik er de komende dagen nog wat meer aandacht aan besteed, maar hieronder alvast mijn tweets per spreker.

Luc Soete, UNU-MERIT (United Nations University – Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology)

De (hoofd)rol van de ingenieur (PDF)

Waarde-paradox: waarde van kennis vermindert drastisch zodra het in een product op de markt verschijnt. => continue drang naar innovatie

Jan De Maeyer, KADOC (Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving)

Ingenieurs in de lange 19de eeuw: de promotoren van de moderniteit (PDF)

In de 19e eeuw zaten er 37 ingenieurs in het Belgische parlement. Nu?

3 dingen kunnen een industrieel ruineren: vrouwen, drank en ingenieurs. Het eerste is het leukste, het laatste het zekerste.

In Engeland werd je ingenieur bij een meester (‘apprenticeship’). Eerder industrieel ingenieur dan burgerlijk. Geen staatsingenieur zoals in Frankrijk.

19e eeuw: ingenieurs-ondernemers (lees: KMO’s van toen) waren belangrijk (Stephenson, Brunel) => impact op maatschappij.

Duitsland: Borsig, Krupp => verzorgden hun werknemers: ziekteverzekeringen, pensioenfondsen, ziekenhuizen, …

In de 19e eeuw voldeden scholen niet aan de noden van de industrie. IMHO nu ook niet!

In de 19e eeuw was de ingenieur een bemiddelaar, een “zendeling” die de vooruitgang “predikte”. Niet eenduidig: positie in UK vs in DE.

Belangrijk 1880: Cockerill heeft een ingenieur als CEO nodig, wegens te diversifiërende technologiën!

Besluit van de koffiepauze:

Ingenieurs moeten meer de taal van de maatschappij spreken.

Griet De Ceuster, Transport & Mobility Leuven

Maatschappelijke kosten en baten van verkeersprojecten (PDF)

MKBA: maatschappelijke kosten- en batenanalyse (over verschillende alternatieve scenario’s).

Vb 1: Sint-Truiden wil een eigen weg naar de E40. Staat al 30 jaar gepland.

MKBA is nooit gemaakt voor de Oosterweelverbinding!

“Wallonië is wit want daar zijn geen gratis kaarten van beschikbaar.”

MKBA: altijd een referentie-scenario nodig!

Het is ons 7 euro waard om een uur sneller ter plaatse te zijn (vrachtwagens 27 euro).

Verkeersstudies zijn complex!

Zo’n beslissingen langs een referendum maken, ik blijf het pervers vinden! :-]

Maatschappelijk denken vs industrieel denken. Ook bij economen!

Ann Heylighen, Departement ASRO K.U.Leuven

Ontwerpen voor VEP’s (Very Experienced People) (PDF)

Very Experienced People = eufemisme voor ouw zakken 😉

Vanaf 60 ben je “een oudere”. Aan de haarkleur hier te zien zitten we met een probleem. Er wordt hier gelachen met W. Martens en de paus 😀

Check Sun City West in Arizona!

Ouderen: 60 tot 100 jaar jong. 40 jaar overspannen. Heterogene doelgroep!

Vb: lage instap bij treinen niet alleen goed voor gehandicapten, verhoogt ook instapsnelheid en -veiligheid bij anderen!

Check TableTalk van IDEO. Versta uw café-partners terug!

Metalen ring in de tafel, is microfoon voor hoorapparaat. Compatibel met al bestaande hoorapparaten => voordeel voor slechthorenden!

Ingenieur-architectes zijn de designers onder de ingenieurs.#parallellentrekken #schonepresentatie

Luc Sterckx, SPE-Luminus

Energie en milieu: een kwestie van creativiteit op een stevige technische basis (PDF)

Groeiende wereldbevolking en groeiend energieverbruik per hoofd. Stabilisatie op 9 miljard mensen in 2050…

Verdubbeling van vereiste energie tussen nu en 2050 😮 (nog erger als baseline = gemiddelde Amerikaan). #doomed

Uitputting fossiele brandstoffen, veiligheid en kostprijs (20.000+ miljard dollar de komende 20 jaar). Zekerheid bevoorrading? Marktwerking?

Gigantische uitdagingen dus! (Water is trouwens de helft van de kost)

Aarde krijgt voldoende energie van de zon, maar we hebben een technisch en complex omzettingsprobleem. Geen filosofisch probleem!

Transportproblemen (Sahara naar Europa, grote verliezen!), opslagproblemen, … Verschil door _onderbouwde_ creativiteit!

Maatschappelijk draagvlak nodig voor de nodige, kostelijke oplossingen. Vertaalslag naar beleidsmaker en bevolking!

Technische taalhygiëne. Details zijn belangrijk. kW, MW en GW zijn verschillend, net als eenheden (Kelvin, Newton, …)! #scholing

Zwart noch wit, maar wel grijs! #noslogans #damnyoupoliticiansandjournalists

Er is geen tijd voor geklungel in de marge… Rekening houden met randvoorwaarden (econ, maatschappelijk, …)

Wat betreft zonnepanelen: ten gronde is dat goed. Maar moet gestructureerd. Zet ze in Italië ipv hier (opbrengst x4).

Er komen betere zonnepanelen aan, maar gaan die de huidige onmiddellijk (of pas over 20 jaar) vervangen?

Maar over zonnepanelenkennis: zit in China, maar niet in Vlaanderen.

@raf__ hij is idd pro-kernenergie. Beschuldigt openbare omroep van verspreiding van ideologische standpunten (subjectief) ipv technische feiten (bvb. interview op Radio 1 van vrouw uit Doel, haar vriend zou licht geven ten gevolge van de kernstraling)

Als we allemaal elektrisch gaan rijden (omdat de fossiele brandstoffen op zijn), dan moeten we 2,5 keer zoveel electriciteit produceren als nu.

Aanpassingen aan electriciteitsnet voor user generated energy zijn gigantisch (duur).

Uitlaatgassen van bio-diesel zijn ramp qua fijn stof.

Al bij al waren het vijf interessante sprekers. Punten van aandacht: multi-disciplinariteit moet nog beter (met economen, filosofen, antropologen en andere -ogen), plus de ingenieurs moeten ook meer de taal van de beleidsmakers en “het volk” spreken (want zij gaan de taal van de ingenieurs nooit leren).

Ik heb de verhaaltjes achter de tweets niet uitgeschreven, mocht je er vragen bij hebben, stel ze gerust in de comments!