In Het Nieuwsblad van zaterdag 9 januari, bladzijde 37

Ik citeer dit uit een artikel, geschreven door Robin Debecker, overduidelijk ingegeven door actiecomité Noordrand:

“Het aantal vluchten boven de Noordrand is meer dan wenselijk. Daar bovenop hangen de vliegtuigen ook lager omdat ze vaak met tegenwind moeten opstijgen”, aldus Vermeiren. De tegenwind is een gevolg van het overmatig gebruik van baan 25R, volgens Vermeiren.

I call bullshit! En nergens werd bovenstaande ontkracht. Dus doe ik het maar. 🙂

  1. Vliegtuigen stijgen tegen de wind op omdat ze dan minder startbaan nodig hebben om de benodigde snelheid om in de lucht te kunnen te bereiken. Ze zijn dan sneller van de grond dan wanneer ze met de wind mee zouden opstijgen (die in dat geval de luchtstroom over de vleugels zou tegenwerken in plaats van meewerken). Hoe sneller van de grond, hoe meer tijd om te klimmen.
  2. In de verschillende nieuwe vliegroutes staat er sinds een tijdje dat vanaf een bepaalde hoogte (1700 voet) er minder snelheid mag gewonnen worden. Minder snelheid betekent ook: minder snel klimmen. En dus ook: langer iets minder luid lawaai voor de omwonenden.
  3. Leg mij eens uit waarom tegenwind een gevolg zou zijn van het overmatig gebruik van baan 25R? Het lijkt mij eerder een oorzaak van dat overmatig gebruik.

Meh! Belgian press, making the world worse since 1999.