Bring It On

“Kanker heeft me aardser gemaakt. Wat komt, dat komt, en daar moet je mee leren leven. Je hebt niet alles in de hand. Ik maak me niet vaak druk meer.Het afgelopen jaar heeft me berusting geleerd. Het is vreemd, maar ik ben veel gelukkiger. Er is een hoop ballast van me afgevallen.” – Marie-Rose Morel in Het Nieuwsblad Magazine

Schrap die eerste zin en ik zou klak hetzelfde zeggen (maar vergeet niet: alles is relatief). Hoera! En voor mijn part mogen alle stresskippen een cursus berusting krijgen (kanker wens ik niemand toe).

Natuurfilosofie

In mijn vorige post heb ik enkele (mogelijke) oplossingen voorgesteld voor (deelaspecten van) het klimaatprobleem (beschouw ze als kladversies, ik doe dat ook ;-)). Die oplossingen waren zeker niet serieus, laat staan goed becijferd. dM3 heeft een sterk punt wat de verstedelijking betreft, en haalt daarmee heel goed de nuancering aan die nodig is bij het engineeren van oplossingen voor elk probleem. Een oplossing voor een deelaspect van het probleem draagt niet altijd bij tot de oplossing van het totale aspect. Trade-offs zullen altijd nodig zijn.

Trade-offs zijn lastig voor de publieke opinie die héél zwart-wit denkt. Ik durf soms te stellen dat de publieke opinie er gewoon te dom voor is (dom als in: “ze denken er niet aan om nuances te zien of te bedenken, laat staan te uiten”), maar misschien is dit té zwartgallig van me. De publieke opinie wordt hier ook niet in opgeleid. Leerkrachten op scholen zijn dikwijls zelf heel ongenuanceerd in het uiten van hun mening, dito voor ouders en al helemaal dito voor de mainstream pers. Het is vooral ook een kwestie van tijd maken om dingen te becijferen en te bedenken. En dat kan je niet op een half uur. (Zie in dit verband ook de nachtmerrie die het is om aan bruikbare data te komen, laat staan ze te interpreteren!)

Cijfers vinden, da’s voor technische besluiten. Maar filosofisch, daar heb ik nog niet veel over gehoord. Dikwijls doen we alsof de mens buiten de natuur staat. Om niet te zeggen “altijd”. En soms vraag ik me af: staan wij echt wel buiten de natuur? En mogen wij de natuur wel corrigeren als ze ons bestraft voor onze CO2 uitstoot? In welke mate gaan we de natuur nóg meer verkloten als we haar straf gaan corrigeren? Want dan hebben we niet één keer ingegrepen, maar twéé keer. Two wrongs don’t make a right…