Feedback & input

1. Application of EU legislation in the field of air passenger rights

De Europese Commissie zoekt uw mening over de implementatie van Europese regelgeving betreffende luchtvaartpassagiers. Om te zien of luchtvaartmaatschappijen u niet in’t zak blijven zetten. Doen!

2. Intelligente en Innovatieve Transportsystemen (ITS)

Het Instituut voor Samenleving en Technologie (IST) van het Vlaams Parlement laat momenteel een studieopdracht uitvoeren over Intelligente en Innovatieve TransportSystemen (ITS) door TRITEL en Technum (Resource Analysis). Intelligente Transport Systemen zijn technologische hulpmiddelen om het verkeer en transport optimaler, veiliger en beter gepland te doen verlopen. Voorbeelden van ITS zijn gekende toepassingen als navigatiesystemen (GPS) en digitale borden langs de weg waarop verkeersinformatie gegeven wordt, maar ook minder gekende toepassingen zoals bv. technologie die zorgt voor zelfsturing van voertuigen.

Het Instituut voor Samenleving en Technologie wil aan het Vlaams Parlement gespreksstof aanreiken voor een discussie over het in gebruik nemen van dergelijke technologie in Vlaanderen. Daarbij wil men niet enkel de stem horen van experten, maar ook deze van de uiteindelijke gebruiker van deze technologie: de burger.

Daarom  wordt er momenteel een burgerpanel samengesteld. Dit panel zal gedurende 3 samenkomsten in de periode januari-februari 2010 informatie krijgen over ITS en de verschillende aspecten die verbonden zijn aan de ingebruikname van ITS bespreken. Op basis daarvan wordt een rapport opgemaakt met aanbevelingen dat overgemaakt worden aan het Vlaams Parlement.

Meer informatie over het onderzoek en de rol van het burgerpanel kan het volgend document teruggevonden worden: Burgerpanel Intelligente Transportsystemen.

Bent u geïnteresseerd om deel uit te maken van dit panel? Stuur dan een e-mail naar wve@resource.be met vermelding van naam en contactgegevens. U zal vervolgens in de komende weken gecontacteerd worden voor verdere informatie.

Feedback

Feedback loop

Feedback loop

(Dit is een tamelijk abstracte blogpost die gebruik maakt van bovenstaande afbeelding.)

Een typische controle-lus ziet eruit als op bovenstaande afbeelding weergegeven. We willen een bepaalde output van het systeem bereiken. We kunnen dit doen door een controller te gebruiken die ervoor zorgt dat het verschil tussen input (het target of doel van het systeem) en output (binnen een bepaalde termijn) nul zal worden.

(In werkelijkheid komen er nog een paar storende elementen aan te pas waarop wij als mens geen invloed hebben, bijvoorbeeld de wind in geval van een automatische piloot bij vliegtuigen.)

Een voorbeeldje:

Stel dat we de werkelijke duur van een project trachten in te schatten. Het ‘systeem’ is de huidige schatter. Op basis van een bepaalde input geeft deze schatter een bepaalde output (geschatte projectduur), bijvoorbeeld 2 maanden. Na afloop van deze 2 maanden blijkt het project nog niet af te zijn. De werkelijke projectduur blijkt 6 maanden te zijn.

Hoe kan dit nu verholpen worden?

Door gebruik te maken van feedback! Dit kan op verschillende manieren. Een manier is om je schatter aan te passen door een statistische analyse te maken van de verschillen tussen de werkelijke projectduur (de ‘input’ in bovenstaande afbeelding) en de geschatte projectduur (de ‘output’ in bovenstaande afbeelding). Dit doe je dan best voor meerdere projecten, en dan kan je bijvoorbeeld vaststellen dat gemiddeld de werkelijke projectduur 1,3 keer zoveel is als de geschatte projectduur. Dit gemiddelde kan je dan in je controller steken zodat de ‘output’ 1,3 keer groter wordt.

(Je moet dan wel verschillende veronderstellingen maken, bijvoorbeeld dat de metingen voor de werkelijke projectduur – in dit geval een vorm van timesheets – correct zijn.)

(Projecten plannen is moeilijk.)

(In de realiteit bestaat je systeem uit meerdere variabelen, en ga je dus onvermijdelijk met matrices moeten werken.)

Bovenstaande tekening is een blueprint van heel veel systemen waarop de mens invloed heeft: input -> systeem -> output. En zelfs van toepassing op mensen:  toon een linkse jongen een Vlaamse vlag en hij begint te zagen over hoe extreem-rechts de drager ervan is. Ik heb trouwens geen idee wat een “voorpost” is… Whatever, niet iedereen kent zijn symbolen

Geïntrigeerd door systeem- en controletheorie? Volg dan deze opleiding.

Everything is a system. You can control it!