Met uw tong ja!

Diep van binnen zijn we allemaal goed en braaf en barmhartig en al.

Heel diep blijkbaar! Op DeRedactie.be werd de vraag gesteld of u bereid was een dakloze tijdens de koude winterdagen in huis te halen. 80% van de antwoordgevende medemens zei “nee”.

Nu ja, als 20% van ons een dakloze in huis haalt, dan is dat daklozenprobleem ook alweer opgelost. Toch? 🙂

Logica en ethiek van een nieuwsdienst

Alle mensen werden ooit geboren.

Ik ben een mens.

Ik werd ooit geboren.

Volgens dezelfde logica kan je zeggen:

Alle mensen met gezond verstand stemmen “nee”.

Ik heb gezond verstand.

Ik stem “nee”.

Maar je kan het ook perfect omkeren:

Alle mensen met gezond verstand stemmen “ja”.

Ik heb gezond verstand.

Ik stem “ja”.

We kunnen het ook technisch maken:

Alle rijdende auto’s stoten uitlaatgassen uit.

Sommige auto’s rijden op een brug.

Auto’s die op een brug rijden, stoten uitlaatgassen uit.

Maar er geldt ook:

Alle rijdende auto’s stoten uitlaatgassen uit.

Sommige auto’s rijden in een tunnel.

Auto’s die in een tunnel rijden, stoten ook uitlaatgassen uit.

Je kan je dan de vraag stellen: waar gaan die gassen naartoe?

Some say: in het geval van de Lange Wapper waaien die gassen (en ook wel fijn stof) over Merksem en Deurne en blijven die daar hangen tot iedereen ze opgeademd heeft.

In het geval van een tunnel moeten die uitlaatgassen toch ook ooit eens buitenkomen? Da’s geen nucleair afval dat ge gemakkelijk kunt “vastpakken” en in een ton beton gieten he!

Enfin, om maar te zeggen dat Kristien Emmerechts wat lessen in logica gaf op haar blog van De Redactie. Tweede misser van de VRT op een dikke week tijd. Vorige week “maakten” ze ook al een kleine rel rond die “Belgicistische” (als ik even mag overdrijven want ik vind de tekst nogal magerkes en ondermaats) single van Clouseau door aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert Bourgeois te vragen wat hij van die single vond. Boelmakerij en destabilisatie van ons land door de VRT, dat noem ik dat!

Ik zal maar blij zijn dat er van de VTM niks tot bij mij doorsijpelt zeker?