Omgaan met mensen (deel 1)

Een ander voor jouw kar spannen.

The reason why rivers and seas receive the hommage of a hundred mountain streams is that they keep below them. Thus they are able to reign over all the mountain streams. So the sage, wishing to be above men, putteth himself below them; wishing to be before them, he putteth himself behind them. Thus, though his place be above men, they do not feel his weight; though his place be before them, they do not count it an injury.

– Lao-Tse, 2500 jaar geleden.

Maak duidelijk dat mensen iets kunnen dat jij niet kan. Vertróúw hen daarin. Zeg tijdens een presentatie (slide 44) dat je enkel mensen die slimmer zijn dan jezelf aanneemt. Dóé dat ook.

Discussies niet laten ontploffen

Let the other people talk themself out. They know more about their business and problems than you do. So ask them questions. Let them tell you a few things.

If you disagree with them, you may be tempted to interrupt. Don’t. It is dangerous. They won’t pay attention to you while they still have a lot of ideas of their own crying for expression. So listen patiently and with an open mind. Be sincere about it. Encourage them to express their ideas fully.

Laat mensen uitpraten. Onderbreek hen niet, ook al onderbreken zij jou. Be the bigger (wo)man. Luister naar wat zij zeggen. Denk na over wat zij zeggen (en bedoelen, want wat ze zeggen is niet per sé wat ze bedoelen!). Probeer ze te begrijpen. Leef je in in hun wereld. Denk na over de mogelijke paden die zij afgelegd hebben om tot die of die stelling te komen. Begrijp, en je zal begrepen worden.

Ieder zijn verantwoordelijkheid

Omgaan met andere mensen draait om communicatie. Jij zendt een boodschap (verbaal of non-verbaal) naar de andere. De andere interpreteert die boodschap en reageert daar in zekere mate op. Jij hebt enkel controle over jezelf, en over de boodschap die jij verzendt. Waar je geen controle over hebt, is over de andere partij (en dus ook niet over hoe jouw boodschap geïnterpreteerd wordt). Hoeveel vrouwen zijn er al in geslaagd van hun man écht te veranderen?

De les is dus dat jij zelf verantwoordelijk bent voor jouw communicatie en jouw reactie op ontvangen boodschappen. Maar zolang jij de nodige communicatie gedaan hebt om een ander tot actie aan te zetten, ben je niet verantwoordelijk voor het niet ageren van die andere partij.

Nuancering: OK, er lopen inderdaad een paar hardnekkige sjarels rond die gewoon (moedwillig) evil zijn en waar dus weinig op in te spelen valt. Tough luck…