Over Base

Ik ben een BlackBerry gebruiker. Bij Base. Met een BIS abonnement. Op hun abonnementspagina lees je dit:

Dankzij BlackBerry® Internet Service ontvang je meteen je e-mails en surf je in alle vrijheid met je BlackBerry®.

Waarom ik dan met mijn één jaar oude BlackBerry geen YouTube filmpjes kan afspelen in de YouTube app is me een raadsel. Op zich geen groot gemis, maar ik heb daar wel recht op en zou dat toch eens willen bekijken. Op naar de Base helpdesk (nummer 1999 voor de Base-klanten). De toetsen die je dan moet indrukken om op de juiste plaats terecht te komen zijn vermoedelijk 114130. Dat weet je na iets meer dan twee minuten luisteren naar een robotmonoloog.

Na 15 minuten 50 seconden aan het lijntje gehouden geweest te zijn, ben ik te weten gekomen dat ik om YouTube te kijken een apart pakket genaamd “Data” nodig heb (geloof ik niets van, it must be a provider thing). Voor 50 megabyte per maand zou ik dan 5 euro moeten dokken, voor 500 megabyte per maand zou ik 10 euro moeten neerleggen. Wijselijk maar niet gedaan, I mean, ’t is absurd dat je betaalt voor internet “in alle vrijheid” maar toch geen YouTube kan bekijken. Marijke ging me toch de instellingen doorsms’en en wie weet lukt het zo wel via de YouTube app.

Ik heb haar niet geconfronteerd met de vrijheid-quote van hierboven, maar heb haar wel een goed weekend gewenst. Godmiljaar.

Een random rant

Daarnet, in mijn mailbox:

Een N-VA die out of the blue afkomt met hervorming van de gezinsbijslag, honestly, who gives a fuck? Gewoon afschaffen die handel, dan zijn we van die werkloze fuckers met 11 kinderen ook vanaf (pun not intended).

Of hervorming van Justitie, denken ze nu echt dat dat beter gaat door te regionaliseren? De politie (ok, da’s Binnenlandse Zaken) doet zijn werk maar half z’n gat, rechters die beschuldigden niet eens de tijd geven om zich te verdedigen (hier hangt uiteraard een anecdote aan) en op basis van een foutieve samenvatting van het dossier u op voorhand al een straf geven: daar gaat toch enkele regionalisering iets aan doen?

Kijk naar onze wegen die grotendeels een regionale bevoegdheid zijn: putten, putten en nog eens putten. Omdat de administratie geen haar op zijn tanden heeft en vol zit met nitwits.

Neen, ik denk niet dat België baat heeft bij een splitsing. België heeft baat bij een diepgaande doordrijving van het verantwoordelijkheidsbesef van zijn burgers. Van de tamme Waal over de profiterende West-Vlaamse zelfstandigende tot de whiskeyzuipende vetbetaalde ambtenaar: wij worden verondersteld van ten dienste te staan van de ander en dat doen we niet door minderwaardig asfalt te laten gebruiken omdat die aannemer toch beboet wordt. Neen, dat doen we door kwaliteit te eisen van de tegenpartij. Zo, en enkel zo, zal eenieder van ons beter én gelukkiger worden.

Het draait niet om geld, maar dus wel om mensen. ’t Was te peinzen.

Overbodig? Schaf dat dan af!

Senator Luckas Vander Taelen schrijft in een open brief gericht aan premier Herman Van Rompuy dit:

Een illustere voorganger van u wou van België een modelstaat maken. Hij is daar niet echt in geslaagd. Voor u ligt hier een historische kans: u wou niet echt te allen prijze premier worden; u deed dit alleen omdat u met afgrijzen de toestand van het land zag verslechteren. U heeft nu de kans om niet alleen de burgers te responsabiliseren, maar ook uw collega-politici. Plus est en vous! Moderniseer de staat! Schaf af wat overbodig is!

In deze brief stelt Luckas Vander Taelen voor om de Senaat en de provincies – en en passant ook het koningshuis – alvast af te schaffen, wegens overbodig en duur. In  tijden van crisis lijkt dit dus the way to go.

Deze voorstellen zijn niet nieuw. Er gaan al langer stemmen op om de Senaat, de provincies en de monarchie af te schaffen. De “innovatie” is dat het deze keer van de linkerkant van het politieke spectrum komt.

Nu, binnen in België hebben we niet echt problemen valt het nog mee met de monarchie. De koning wordt (tamelijk) goed opgeleid om zeer diplomatisch en als staatsman voor de dag te komen (wat niet van al zijn kinderen kan gezegd worden, maar bon). Het is wat anders dan een machtsgeil Berlusconi-type dat vooral uit eigenbelang handelt en zijn land veel schade toebrengt. En in Amerika mag president Obama acht jaar Bush jr doen vergeten…

Wat gaat er gebeuren met de mensen die werken voor de af te schaffen instanties? Ik kan me inbeelden dat er voor de provincies wel enkele duizenden mensen werken. Gaan we die allemaal den dop op smijten? Hebben die echt allemaal geen nut? Een ketting inkorten allemaal goed en wel, maar als ze te kort is, dan is ze te kort en zitten we met een probleem!

Maar mijn belangrijkste punt is misschien wel dit: heeft Luckas Vander Taelen deze brief wel naar de juiste persoon gestuurd? Heeft een premier – als lid van de uitvoerende macht – wel de macht om zo’n staatshervorming door te voeren? Zou Luckas Vander Taelen niet beter zélf een wetsvoorstel indienen, in plaats van een populistische brief te schrijven voor een “kwaliteitskrant”?

Vlaamse politici zijn wereldvreemd

Vandaag dag 2 van de cursus ‘Europa’ (gegeven door Peter Bursens en Jana Deforche van de Universiteit van Antwerpen) die ik volg. Enkele frappante statistieken over hoe onze ambtenaren en parlementsleden omgaan met Europa:

Kennis

Ik weet voldoende over de Europese besluitvorming om mijn job naar behoren te doen.

Ambtenaren: 80% zei ja.

Parlementsleden: 55% zei ja.

Ik ervaar vaak dat ik te weinig kennis heb van het Europese besluitvormingsproces.

Ambtenaren: 37% zei ja.

Parlementsleden: 68% zei ja.

Ik zou een bijkomende opleiding over Europa kunnen gebruiken.

Ambtenaren: 82% zei ja.

Parlementsleden: 100% zei ja.

(sample size: 154 ambtenaren en 28 parlementsleden)

Bewustzijn

Ministers moeten soms gewezen worden op de onverenigbaarheid van hun beleidsvoorstellen met Europese regelgeving.

Ambtenaren en parlementsleden: 79% zei ja.

Ministers hebben weinig besef van de impact van Europese regelgeving op hun werk.

Ambtenaren en parlementsleden: 59%  zei ja.

(sample size: 169)

Europese reflex

In mijn departement/het parlement wordt er naast de binnenlandse aspecten van een beleidsprobleem ook rekening gehouden met de Europese aspecten.

Ambtenaren: 93% zei ja.

Parlementsleden: 76% zei ja.

Europese regelgeving is bij ons een prioriteit.

Ambtenaren: 85% zei ja.

Parlementsleden: 25% zei ja.

(sample size: 141 ambtenaren en 29 parlementsleden)

Logica en ethiek van een nieuwsdienst

Alle mensen werden ooit geboren.

Ik ben een mens.

Ik werd ooit geboren.

Volgens dezelfde logica kan je zeggen:

Alle mensen met gezond verstand stemmen “nee”.

Ik heb gezond verstand.

Ik stem “nee”.

Maar je kan het ook perfect omkeren:

Alle mensen met gezond verstand stemmen “ja”.

Ik heb gezond verstand.

Ik stem “ja”.

We kunnen het ook technisch maken:

Alle rijdende auto’s stoten uitlaatgassen uit.

Sommige auto’s rijden op een brug.

Auto’s die op een brug rijden, stoten uitlaatgassen uit.

Maar er geldt ook:

Alle rijdende auto’s stoten uitlaatgassen uit.

Sommige auto’s rijden in een tunnel.

Auto’s die in een tunnel rijden, stoten ook uitlaatgassen uit.

Je kan je dan de vraag stellen: waar gaan die gassen naartoe?

Some say: in het geval van de Lange Wapper waaien die gassen (en ook wel fijn stof) over Merksem en Deurne en blijven die daar hangen tot iedereen ze opgeademd heeft.

In het geval van een tunnel moeten die uitlaatgassen toch ook ooit eens buitenkomen? Da’s geen nucleair afval dat ge gemakkelijk kunt “vastpakken” en in een ton beton gieten he!

Enfin, om maar te zeggen dat Kristien Emmerechts wat lessen in logica gaf op haar blog van De Redactie. Tweede misser van de VRT op een dikke week tijd. Vorige week “maakten” ze ook al een kleine rel rond die “Belgicistische” (als ik even mag overdrijven want ik vind de tekst nogal magerkes en ondermaats) single van Clouseau door aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert Bourgeois te vragen wat hij van die single vond. Boelmakerij en destabilisatie van ons land door de VRT, dat noem ik dat!

Ik zal maar blij zijn dat er van de VTM niks tot bij mij doorsijpelt zeker?