20 Things I Don’t Worry About But Should

Ik denk dat ik het via Peter Hinssen gevonden heb, deze post op de Vice blog over 150 dingen die slimme mensen zorgen baren. Altijd leuk, zo’n SWOT-analyse die focust op de T.

Enkele punten die mij opvielen:

 1. Punt 2:
  Black swan events, and the fact that we continue to rely on models that have been proven fraudulent. – Nassem Nicholas Taleb
 2. Punt 13:
  The dearth of desirable mates is something we should worry about, for “it lies behind much human treachery and brutality.” –David M. Buss, professor of psychology at U of T
 3. Punt 29:
  The rise of anti-intellectualism and the end of progress. “We’ve now, for the first time, got a single global civilization. If it fails, we all fail together.” –Tim O’Reilly, CEO and founder of O’Reilly Media
 4. Punt 30:
  We should worry about several “modern” States that, in practical terms, are shaped by crime; States in which bills and laws are promulgated by criminals and, even worse, legitimized through formal and “legal” democracy. – Eduardo Salcedo-albaran, Colombian philosopher
 5. Punt 39:
  “The diversion of intellectual effort from innovation to exploitation, the distraction of incessant warfare, rising fundamentalism” may trigger a Dark Age. –Frank Wilczek, MIT physicist
 6. Punt 40:
  We need institutions and cultural norms that make us better than we tend to be. It seems to me that the greatest challenge we now face is to build them. –Sam Harris, neuroscientist
 7. Punt 52:
  “What worries me is that we are increasingly enmeshed in incompetent systems, that is, systems that exhibit pathological behaviour but can’t fix themselves.” –John Naughton, Edge editor
 8. Punt 63:
  “As someone fairly committed to the death of our solar system and ultimately the entropy of the universe, I think the question of what we should worry about is irrelevant in the end.” –Bruce Hood, mondo-bummer
 9. Punt 68:
  That big data and new media will mean the end of facts. –Victoria Stodden, computational legal scholar, statistics professor
 10. Punt 69:
  That we will spend too much time on social media. –Marcel Kinsbourne, neurologist
 11. Punt 71:
  That the gap between news and understanding is widening. –Gavin Schmidt, NASA climatologist
 12. Punt 74:
  That we will get our hopes up for interstellar space travel, because it’s not going to happen. –Ed Regis, science writer
 13. Punt 78:
  That synthetic biology will spiral out of control. –Seirian Summer, lecturer in behavioral biology
 14. Punt 81:
  “We should be worried about online silos. They make us stupid and hostile toward each other.” –Larry Sanger, co-founder of Wikipedia
 15. Punt 94:
  “We should worry about losing lust as the guiding principle for the reproduction of our species.” –Tor Norretranders, science writer
 16. Punt 107:
  That aliens pose a danger to human civilization. –Seth Shostak, SETI astronomer
 17. Punt 108:
  That the role of microorganisms in cancer is being ignored by the current sequencing strategies employed by the medical community. –Azra Raza, M.D.
 18. Punt 110:
  “The illusion of knowledge and understanding that can result from having information so readily and effortlessly available.” — Tania Lombrozo, assistant professor of psychology
 19. Punt 122:
  Not population growth, but prosperity growth—the prospect of the entire world consuming resources like Americans and Westerners do. –Laurence C. Smith, geography professor
 20. Punt 134:
  That the brain is unable to conceive of our most serious problems. –Daniel Goleman, psychologist

 

Voorspelling voor 2011

Ik heb niet de ambitie om in een niet nader genoemd trendrapport te verschijnen. Daarvoor zijn mijn voorspellingen niet talrijk genoeg, noch uniek laat staan hoopvol. Maar hier is er alvast eentje:

Google Search zal een #fail worden.

Heb je het al gemerkt, dat als je iets zoekt, dat je dan eerst door hopen gedateerde forumposts moet waarin niks nuttig te vinden is? Of dat je duuzd search-optimized nietszeggende blogposts moet passeren?

Voorspellingen

Enkele jaren geleden was ik nog een echte nerd, in de lessen Datamining & Neurale Netwerken hield men ons bijvoorbeeld bezig met tijdsreeksen (“time series”). Zeer interessant: je krijgt een set datapunten ter beschikking, en je moet je neuraal netwerk “trainen” om dan op basis van een subset van die tijdsreeks het vervolg van de tijdsreeks te voorspellen, ofte “extrapoleren”.

Extrapoleren, dat is niet evident. In de lessen Numerieke Wiskunde (gegeven door een poetisch professor) hadden we geleerd over onstabiele methodes en slecht geconditioneerde problemen. [De professor zijn cursus schreef alles met een “k” in plaats van met een “c”.] Methodes gebruik je om problemen op te lossen. Als ik me niet vergis, is een methode stabiel als de fout op de output gelijkaardig blijft aan de fout op de input (bijvoorbeeld door ruis op de metingen). Een probleem is slecht geconditioneerd als onafhankelijk van welke methode je gebruikt, de fout op de uitkomst altijd groter zal zijn dan de fout die op de input zit. Welnu, voorspellen is een slecht geconditioneerd probleem.

Je denkt dat je subset het dal is van een parabool, en dan blijkt dat opeens een exponentiele functie te benaderen. Lastig!

En dan is er een site zoals de Overstromingsvoorspeller. Daar kan je op verschillende punten in het Vlaams waternetwerk kijken naar de voorspellingen van en de huidige waterstanden. Waterstanden zijn niet zo simpel als een parabool: dat gaat omhoog en omlaag zonder regelmaat. Een ijverige wiskundige zou er een spline van sinusoide functies op loslaten.

Voorspellingen en werkelijke waarden.

Voorspellingen en werkelijke waarden.

In stippellijn zie je hierboven de voorspellingen van het waterpeil, in volle blauwe lijn de werkelijke waarden. Wat valt er op?

Dat de timing van de pieken redelijk goed voorspeld werd (de start van de pieken zijn goed, de uiteindelijke pieken bleken 2-3 uur later), maar dat de werkelijke waarde nogal onderschat werd (een voorspelde piek van 11,7 m TAW blijkt 12,2 m TAW geworden te zijn, ofte 4,3% ernaast). 4,3% ernaast valt nog mee, maar een halve meter water kan wel het verschil betekenen tussen droge en natte meubels.

Voorsmaakje (3)

Nog iets meer dan een dag en Kreature en ik zitten op de vlieger richting Libanon (met Lufthansa, van wie gisteren de Airbus A380 landde op Zaventem, vanavond meer daarover). De papa werd alvast opgedragen om in mijn plaats te stemmen, en daarnet werd eens naar het weder gekeken:

Het weer in Libanon en België

Het weer in Libanon en België

Vrijdagavond lijkt me een geschikt tijdstip om de nieuwe cocktails van J&B te leren kennen! 🙂

Vanaf maandag mag het trouwens terug goed weer worden in België… 😉

9 oplossingen voor het klimaatprobleem

Hier ging een introductietekst komen, but let’s cut that crap already! Negen (al dan niet te combineren) oplossingen voor het klimaatprobleem:

1. Stop met het klimaatprobleem te beschouwen als een probleem.

Geniale struisvogelpolitiek.

2. Stop met energiecentrales die dagelijks enorme hoeveelheden CO2 uitstoten.

Enkel nog een mengeling van kerncentrales, zonnepanelen, windmolens (op land zodat we veel minder CO2 hoeven uit te stoten voor onderhoud) en waterkrachtcentrales.

Opgepast: kerncentrales en zonnepanelen zijn ook maar korte-termijn oplossingen. Voor kerncentrales heb je uranium nodig (eindig, en kost ook moeite om dat opgewaardeerd te krijgen, gelukkig zijn de 4G centrales in staat om het afval van de vorige centrales te gebruiken: recyclage FTW!). Het afval van kerncentrales mag dan wel gevaarlijk lijken, het is tenminste beheersbaar.

Zonnepanelen bevatten halfgeleiders (Silicium, Germanium enzo), en de productie daarvan is afhankelijk van zeer CO2-intensieve processen (zand moet bijvoorbeeld enorm gezuiverd worden vooraleer er Si uit kan komen).

Daarbovenop zijn zonnepanelen niet overal even efficiënt. Zo zou het beter zijn om ze zuidelijker te plaatsen (denk de mediterrane regio, of zelfs Noord-Afrika), maar dan moet men die energie natuurlijk tot bij ons krijgen. Helaas verlies je energie als je ze transporteert (en die verliezen zijn niet te onderschatten). Dit kan tegengegaan worden door onderweg opwaarderingstations te plaatsen, maar dat opwaarderen kost ook weer energie…

Technische oplossingen zijn moeilijk. Te moeilijk (nou ja) voor de gemiddelde journalist om op een uurtje of twee er een degelijke tekst over te schrijven. Te moeilijk (nou ja) voor de gemiddelde mens om te begrijpen.

Een voorbeeldje:

Een kerncentrale van 1000 MW produceert 1 kubieke meter kernafval per jaar (ruwweg een frigo). Een klassieke energiecentrale van 1000 MW produceert per jaar 6 à 7 miljoen ton CO2 (rechtstreeks in de lucht!). Vergelijk dat maar eens… Waarom er geen lobby is tegen die klassieke energiecentrales, ik vraag het mij al vier jaar af!

Nog eentje: volgens het CIA World Factbook heeft België in 2007 82 miljard kWh electriciteit geproduceerd, en 85 miljard kWh verbruikt! We hebben dus energie geïmporteerd! Let trouwens op de eenheden, kWh is een eenheid voor energie, kW is een eenheid voor vermogen (energie per tijdseenheid)…

Of geraak aan de grafieken en cijfers in deze PDF maar eens uit!

3. Belasting op massa.

Grote en dikke mensen wegen meer, en produceren als dusdanig ook meer CO2 en methaan.

4. Iedereen terug zijn eigen hof.

Lokale voedselproductie. Misschien moeten we de verstedelijking ook een halt toeroepen? De logistieke nachtmerrie om vers voedsel naar een stad te brengen valt niet te onderschatten.

5. Minder lokaal-kouwelijke vrouwen.

Alhoewel vrouwen in staat zijn om elke man het warm te doen krijgen, komt dit dikwijls doordat ze de verwarming 2°C warmer zetten dan nodig. De gevolgen hiervan zijn niet alleen lokaal een probleem.

6. Meer lokaal-hete vrouwen.

Liefst geleverd via de Stevaert-doctrine: gratis! En liefst ook zonder paperassen.

7. Geboortebeperking.

Meer mensen betekent meer CO2 en methaan. Meer mensen betekent ook: meer voedsel nodig, meer logistiek nodig om dat voedsel bij die mensen te krijgen, meer energie nodig om die mensen bezig te houden. Not good. Na jaren gehoongelach met en haha-vingerwijzing naar de Chinezen hun 1-kleine-per-koppel is dit misschien wel de meest optimale oplossing voor het klimaatprobleem. Nee, ik beweer niet dat je minder op elkander moet kruipen. Wel dat ge minder kleine mannetjes en vrouwtjes moet produceren.

8. Back to the basics.

Ga wonen waar uw werk is. Vroeger had iedereen zijn bezigheid door zelf zijn eten te maken, nu moet men kilometers verder zijn brood gaan verdienen. Beperk deze afstand, ga met de fiets (en krijg er geld voor) of te voet.

Dit klinkt simpeler dan het is. Zo wou ik vandaag met de fiets naar het werk gaan, maar door een fucked up bioritme was ik te laat wakker om nog op tijd op het werk te geraken (oplossingen daarvoor: minder lang uitgaan, een betere wekker kopen (ne kleine?), flexibelere werkuren, …).

9. Betere isolatie van huizen.

De (Vlaamse) overheid had haar subsidies voor zonnepanelen moeten investeren in een betere isolatie van gebouwen. Op die manier kon men tijd winnen, en pas over enkele jaren het installeren van (tegen dan veel rendabelere) zonnepanelen aanmoedigen. Nu zit men voor 20 jaar vast aan minder efficiënte zonnepanelen.

Don’t hope. Think. And act.

Voorspellingen voor 2010 (1)

Netlash doet al een jaar of twee voorspellingen voor het volgende jaar. Vandaag liet hij weten dat die user generated content (UGC) nog tot 6 december mocht binnen sijpelen. De vraag is natuurlijk: wat voor een voorspellingen? Over het internet? Over het weer? Over de politiek? Over de maatschappij? Ik gok dat het juiste antwoord “alles wat met ICT te maken heeft” is.

Omdat ik er niet in zal slagen om tegen 6 december een hoopje voorspellingen verzonnen en uitgeschreven te krijgen, zal ik er (hopelijk) een blogpostreeks van maken.

1. Mobiel internet wordt éindelijk mainstream

Na drie jaar bereikt internet op de gsm ook de gewone gebruiker: Mobistar biedt sinds kort pakketten aan om 300 keer per maand Facebook en/of Netlog te bezoeken. Base heeft recent hun data-abonnementen gevoelig van prijs verlaagd, en in 2010 zou hun 3G netwerk operationeel moeten zijn. Tegen eind 2010 mag je verwachten dat je niet meer de enige in de familie zal zijn die mobiel het internet kan raadplegen.

Een belangrijke hindernis is het ontbreken van goedkope, deftige handsets die de desktop-experience (YouTube, …) naar de gsm brengen. Ik verwacht (hoop!) dat in de eerste helft van 2010 het Android-platform gematuriseerd is, en dat Adobe’s Flash Player eindelijk beschikbaar is voor de mobiele WebKit-browsers. (Hopelijk heeft RIM tegen eind 2010 een WebKit-port klaar voor het Blackberry-platform.)

Scoop! Volledige line-up van I Love Techno 2009

Het was vanavond kermiskoers bij ons in’t dorp – ’t is zomer voor iets he hastn – maar da’s niet het belangrijkste nieuws van de dag. Wat belangrijker is: ik zag daar ergens in een wagen aan de kant een affiche van I Love Techno liggen, en daar stonden precies meer namen op dan op de site.

Volledige line-up van I Love Techno 09?

Volledige line-up van I Love Techno 09?

Staan nu aangekondigd op de site:

 1. Dave Clarke
 2. Boys Noize
 3. Deadmau5
 4. The Bloody Beetroots
 5. Laurent Garnier
 6. Simian Mobile Disco
 7. Chris Liebing
 8. The Proxy
 9. Fake Blood
 10. Buraka Som Sistema
 11. Speedy J
 12. Surkin
 13. Don Rimini
 14. Johnny D

Staan op de affiche gezien in die wagen maar niet op de site:

 1. Crookers
 2. Vitalic
 3. Tiga
 4. Birdy Nam Nam
 5. Adam Beyer
 6. Paul Kalkbrenner
 7. The Subs
 8. A-Trak
 9. Joris Voorn
 10. The Count & Sinden
 11. Len Faki
 12. Sound Of Stereo
 13. Pellegrino
 14. Party Harders Squad
 15. Kriz
 16. Fader

Wicked!

Liefste weervrouw

Liefste weervrouw,

ik ben zeer blij dat je een poging waagt om ons weer te voorspellen. Echt, zeer blij! Ik vind het super dat je uit een ganse hoop ingewikkelde modellen de meest waarschijnlijke kiest, en dan des middags en des avonds doet alsof dat wat jij gekozen hebt, zo ook  zal zijn.

Maar de laatste weken ben je helaas iets te zelfzeker. Meer wel dan niet zat je kortetermijnvoorspelling van drie dagen in de toekomst er gewoon naast. Regen werd zonneschijn (da’s nog niet zo’n ramp) en zonneschijn werd regen & wind. Lastig als je net die dag je authentieke Schotse kilt wou aandoen. Aja, een vent moet de vrouwkes nieuwsgierig maken he, maar ze daarom nog niet de goederen laten zien. Zo werkt dat niet he! Maar goed, wat gebeurd is, is gebeurd…

Daarom, liefste weervrouw, zou ik je – vanuit het diepste van mijn hart – willen vragen om de samenvatting van je kortetermijnvoorspelling wat aan te passen. Je kan er bijvoorbeeld de waarschijnlijkheid van die voorspelling bijplaatsen. Of je kan op hetzelfde scherm de voorspellingen van alternatieve modellen bijplaatsen zodat wij – domme kalveren die we zijn – tenminste beseffen dat een weersvoorspelling een extrapolatie is, en dat extrapolaties de neiging hebben om dikwijls fout te zijn.

Hoogachtend groeten mijn collega’s en mijn eigenste zelve u,

Boskabout

Feedback

Feedback loop

Feedback loop

(Dit is een tamelijk abstracte blogpost die gebruik maakt van bovenstaande afbeelding.)

Een typische controle-lus ziet eruit als op bovenstaande afbeelding weergegeven. We willen een bepaalde output van het systeem bereiken. We kunnen dit doen door een controller te gebruiken die ervoor zorgt dat het verschil tussen input (het target of doel van het systeem) en output (binnen een bepaalde termijn) nul zal worden.

(In werkelijkheid komen er nog een paar storende elementen aan te pas waarop wij als mens geen invloed hebben, bijvoorbeeld de wind in geval van een automatische piloot bij vliegtuigen.)

Een voorbeeldje:

Stel dat we de werkelijke duur van een project trachten in te schatten. Het ‘systeem’ is de huidige schatter. Op basis van een bepaalde input geeft deze schatter een bepaalde output (geschatte projectduur), bijvoorbeeld 2 maanden. Na afloop van deze 2 maanden blijkt het project nog niet af te zijn. De werkelijke projectduur blijkt 6 maanden te zijn.

Hoe kan dit nu verholpen worden?

Door gebruik te maken van feedback! Dit kan op verschillende manieren. Een manier is om je schatter aan te passen door een statistische analyse te maken van de verschillen tussen de werkelijke projectduur (de ‘input’ in bovenstaande afbeelding) en de geschatte projectduur (de ‘output’ in bovenstaande afbeelding). Dit doe je dan best voor meerdere projecten, en dan kan je bijvoorbeeld vaststellen dat gemiddeld de werkelijke projectduur 1,3 keer zoveel is als de geschatte projectduur. Dit gemiddelde kan je dan in je controller steken zodat de ‘output’ 1,3 keer groter wordt.

(Je moet dan wel verschillende veronderstellingen maken, bijvoorbeeld dat de metingen voor de werkelijke projectduur – in dit geval een vorm van timesheets – correct zijn.)

(Projecten plannen is moeilijk.)

(In de realiteit bestaat je systeem uit meerdere variabelen, en ga je dus onvermijdelijk met matrices moeten werken.)

Bovenstaande tekening is een blueprint van heel veel systemen waarop de mens invloed heeft: input -> systeem -> output. En zelfs van toepassing op mensen:  toon een linkse jongen een Vlaamse vlag en hij begint te zagen over hoe extreem-rechts de drager ervan is. Ik heb trouwens geen idee wat een “voorpost” is… Whatever, niet iedereen kent zijn symbolen

Geïntrigeerd door systeem- en controletheorie? Volg dan deze opleiding.

Everything is a system. You can control it!