Gespitste oren

Vandaag zat Total, het langverwachte en veel te laat uitgekomen van SebastiAn, in de brievenbus. 22 niet al te lange nummers, enkelen maar een kort intermezzo van hoogstens een halve minuut.

Er staan enkele van zijn hits (niet allemaal, zo ontbreekt Walkman) op,  en ook enkele kleine pareltjes. Love in Motion, featuring Mayer Hawthorne, heeft wat weg van een Prince nummer, which I like very much.

Een ander nummer dat ik kan appreciëren is Arabest. Een lekker, redelijk zomers nummer. En dat gaat over in Prime. Niet zo’n fameus goed nummer, wat vooral opvalt is de sampling uit Frank Sinatra’s Love & Marriage (jullie welbekend van de legendarische tv-serie Married With Children):

Total is uit op Ed Banger Records, en via Because Music gelicenseerd aan Warner Music Belgium. Te koop in de betere muziekwinkel, alsook op iTunes.

And we have lift off of monthly Apollo!

Afgelopen donderdag had ik de eer en het genoegen om aanwezig te mogen zijn op het launch event van Apollo. Apollo is een nieuw maandblad dat zich, onder andere, specialiseert in muziek en film. Het probeert niet alleen informatie te verschaffen, maar ook te dienen als bron van inspiratie voor zijn lezers. Een blad met ambitie dus!

Alvast de moeite om een jaarabonnement op te nemen (vooral ook omdat er amper advertenties in staan, ik heb er amper een zestal geteld!)

De cover van de eerste editie van Apollo.

De cover van de eerste editie van Apollo.

Alex van On-Point, een kerel wiens naam ik vergeten ben en J to the C.

Alex van On-Point, een kerel wiens naam ik vergeten ben en J to the C.

Nu al een schot in de roos: Apollo schiet af!

Nu al een schot in de roos: Apollo schiet af!

A map in your head (aka a paradigm)

Taken from the book The 7 habits of highly effective people by Stephen R. Covey:

Each of us has many, many maps in our head, which can be divided into two main categories: maps of the way things are (or realities), and maps of the way things should be (or values). We interpret everything we experience through these mental maps. We seldom question their accuracy; we’re usually even unaware that we have them. We simply assume that the way we see things is the way they really are or the way they should be.

So, do you ever question your mental maps? Would you change your current mental map for another one?

Making Things Happen

Some random quotes from the book Making Things Happen (Mastering Project Management):

The history of engineering projects reveals that most projects have strong similarities. They have requirements, designs, and constraints. They depend on communication, decision making, and combinations of creative and logical thought. Projects usually involve a schedule, a budget, and a customer. Most importantly, the central task of projects is to combine the works of different people into a singular, coherent whole that will be useful to people or customers. Whether a project is built out of HTML, C++, or cement and steel, there’s an undeniable core set of concepts that most projects share.

The following quote brings up a difference between two concepts most of us think are the same:

Remember that simple is not the same thing as easy. For example, it’s a simple thing to run a marathon. You start running and don’t stop until you’ve reached 26.2 miles. What could be simpler? The fact that it’s difficult doesn’t negate it’s simplicity. Leadership and management are also difficult, but their nature – getting things done in a specific way toward a specific goal – is simple.

Nice quotes, which remind us of simple things one tends to quickly forget. They should be written in flashing red neon lights above your bed. Just to keep you focussed!

When dealing with people

When dealing with people, let us remember we are not dealing with creatures of logic. We are dealing with creatures of emotion, creatures bristling with prejudices and motivated by pride and vanity.

How to Win Friends and Influence People, by Dale Carnegie.

De eerste zeventien bladzijden lazen alvast als een trein. Zeer interessant. Het woord “empathie” spookte een ganse tijd door mijn hoofd.

Freedom of speech

In het kader van recente gebeurtenissen [sigridschrijft.be] wordt er door sommige commentatoren hard [mafiablog.net] gezwaaid [ledeberg.wordpress.com] met het concept vrije meningsuiting.

Voor de normale burger heeft vrije meningsuiting zijn grenzen. Zo mag je niet beweren dat de Holocaust niet heeft plaatsgevonden (negationisme), en moet je je ook hoeden voor racistische uitspraken.

Voor parlementsleden is er een uitzondering: de parlementaire onverantwoordelijkheid. Ook de parlementaire onschendbaarheid is een parlementaire immuniteit. Ik citeer uit het boek België voor Beginners (Johan Vande Lanotte, Siegfried Bracke en Geert Goedertier, Die Keure, 10e druk, 2008, blz. 73):

Een parlementslid kan nooit vervolgd worden voor een mening of een stem die hij in de uitoefening van zijn functie in het parlement heeft geuit, ook al is die mening lasterlijk.

Deze mening noemt men de parlementaire onverantwoordelijkheid (freedom of speech) en betekent dat een parlementslid nooit vervolgd kan worden voor wat hij/zij in het parlement heeft gezegd. Op deze immuniteit bestaan er geen uitzonderingen.

De parlementaire onverantwoordelijkheid is alleen van toepassing op een geuite mening of stem, niet op handelingen of daden. Deze vallen onder de parlementaire onschendbaarheid.

Over de vrijheid van meningsuiting wordt op bladzijde 224 dit geschreven:

De vrijheid van meningsuiting staat zowel in de Belgische grondwet als in het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Vrijheid van meningsuiting betekent dat iedereen het recht heeft zijn mening te uiten in woorden, geschriften of gedragingen.

Ook een gedraging kan dus een meningsuiting zijn: opstappen in een betoging, het opsteken van een gebalde vuist, het bijwonen van een bijeenkomst, …

De vrijheid van meningsuiting betekent niet dat men ongestraft misdrijven kan plegen. Als de meningsuiting er bijvoorbeeld toe leidt dat iemand belasterd wordt, kan het slachtoffer een klacht indienen en kan de dader gestraft worden. Ook het ontkennen van de holocaust of het verkondigen van racistische meningen is in België strafbaar. De vrijheid van meningsuiting betekent dus niet dat misdrijven die door een meningsuiting worden gepleegd, ongestraft moeten blijven. Bij misbruik van die vrijheid blijft repressief optreden vanwege de overheid dus mogelijk.

Preventief optreden vanwege de overheid is in principe niet mogelijk. In de grondwet staat bv. dat de censuur is afgeschaft en nooit meer kan worden ingevoerd.

Het deelnemen aan een betoging is een vorm van meningsuiting. Toch gebeurt het vaak dat de overheid een betoging verbiedt of beperkingen oplegt.

Dit kan omdat van de vrijheid van meningsuiting mag afgeweken worden als de mening wordt geuit tijdens bijeenkomsten in openlucht. Met deze uitzondering heeft de grondwetgever willen voorkomen dat vrijheid van meningsuiting zou leiden tot oproer of verstoring van rust en veiligheid.

Ha! De wet geeft u een vinger, en u bent weg met de ganse arm! Ik ben blij dat deze post [ledeberg.wordpress.com] ook geschreven werd.

En beste lezer, waarde niet-lezer, denk af en toe eens aan deze spreuk:

Spreken is zilver, zwijgen is goud!

Godverdomse dagen op een godverdomse bol (boekbespreking)

Het boek Godverdomse dagen op een godverdomse bol geschreven door heerschap Dimitri Verhulst was een cadeautje dat afgelopen week bij de Humo zat. Zodus verkreeg ik el cheapo een stuk proza van 186 bladzijden lang. Laat me – vooraleer ik aan de review begin – nog even toe om te zeggen dat dit het eerste fictie-boek is dat ik in de afgelopen zes jaar gelezen heb.

Waar gaat dat vervloekt boek nu over?  Niet moeilijk: het vat de lessen geschiedenis van het middelbaar samen in iets minder dan 200 bladzijden, te beginnen vanaf de eerste wijsheid die in het boek te vinden is: “Alle begin is moeilijk.” OK, wijsheden kreeg een mens niet echt in de lessen geschiedenis.

Alle gekheid op een stokje: het boek begint dus aan zijn verhaal ongeveer op het moment dat onze voorouders uit het water kropen. Misschien is het een metafoor voor ieders geboorte…

De geschiedenisles die het boek is, leest als een trein. Da’s handig, zo geraak je als lezer niet gefrustreerd omdat het niet vooruitgaat. Wat je wel kan frustreren, is de confrontatie met het “dierlijke” van de mens. Ik vond het dikwijls grappig (onder het motto: “it’s funny coz it’s true“).

Een mogelijk minpuntje is dat het vooral vanuit Europees standpunt geschreven is: een Chinees of Rus zal de tekst misschien minder kunnen vatten. Maar die mensen lezen ook geen Humo, so no problemo!

Een ander minpuntje is dat het verhaal stopt kort na de Tweede Wereldoorlog. Net zoals mijn lerares geschiedenis 6 jaar terug ook stopte bij de Tweede Wereldoorlog (en enkel nog wat vertelde over de oprichting van de VN, NAVO en EU)… Wat erna gebeurde is misschien stof voor de sequel?