Auvibel

Sinds een paar jaar wordt er op bepaalde dragers (blanco CD-R, …) en toestellen die kopiën kunnen maken (DVD-recorders, …) een taks gehoffen om auteurs te vergoeden voor de thuiskopie. Welnu, vanaf februari worden ook USB-sticks en dergelijke onderhevig aan die taks. Maar waarom moet er betaald worden voor de thuiskopie? Het volgende staat op de website van Auvibel, de cvba die instaat voor de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik van geluidswerken en audiovisuele werken:

Nochtans bepaalt diezelfde wet (PDF) dat de auteur zich niet kan verzetten tegen de reproductie van geluidswerken en audiovisuele werken die in familiekring geschiedt en alleen daarvoor bestemd is. Dit geldt evenzeer voor de uitvoerende kunstenaar en de producent van fonogrammen of van eerste vastleggingen van films.
Uit deze uitzondering op hun exclusief recht vloeit voort dat de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en audiovisuele werken recht hebben op een vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik van hun werken en prestaties.

Ik heb er enkele vragen bij:

  1. Iemand die weet waarom uit die uitzondering voor de thuiskopie zou voortvloeien dat de auteurs, uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en audiovisuele werken recht hebben op een vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik van hun werken en prestaties? Er is toch al betaald voor hun werk bij aankoop van de originele kopie?
  2. Waarom is dit werk (PDF) van de wetgever vis noch vlees en stelt hij niet dat de thuiskopie ook kosteloos moet gebeuren?
  3. Waarom maakt Jurgen Verstrepen, als Vlaams Parlementslid, van zijn oren op een website maar zet hij zijn federale collega’s niet aan het werk om paal en perk te stellen aan deze misplaatste vorm van solidariteit met auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen en audiovisuele werken? Lawijt maken is één ding, uw werk doen als politicus blijkbaar iets anders.

Update 10 januari 2010: Via Pietel op deze post Vincent Van Quickenborne gestoten. Het blijkt te gaan om een Europese richtlijn die moet geïmplementeerd worden. Tijd om de Groenen op Europees niveau (Bart Staes bijvoorbeeld) eens te porren, want die zijn veel actiever wat betreft ICT-wetgeving. Ach, misschien moet men nu gewoon duurdere “audio-usb-sticks” en “audio-harde-schijven” verkopen zoals men bij de CD’s en DVD’s gedaan heeft?

3 thoughts on “Auvibel

  1. Peu-eut! De Europese richtlijn zegt niet dat de lidstaten een heffing moeten invoeren, wel dat ze er één MOGEN invoeren. Niets verplichting vanuit Europa dus, maar eigen keuze van de (toenmalige en huidige) Belgische meerderheid.

  2. Ter verduidelijking, richtlijn 2001/29/EG:

    Het moet de lidstaten worden toegestaan om ten aanzien van bepaalde vormen van reproductie van geluidsmateriaal, beeldmateriaal en audiovisueel materiaal voor privé-gebruik, in een beperking of restrictie op het reproductierecht te voorzien, welke gepaard gaat met een billijke compensatie. Dit kan de invoering of verdere toepassing omvatten van vergoedingsstelsels om het nadeel voor de rechthebbenden te compenseren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s